et   ru  

Betooni remont torkret metoodil

sc1Torketeerimine kujutab endast betoonimisviisi, mille puhu betoonisegu kantakse pinnale kihtide kaupa suruõhu mõjul. Torkreteerimist teostatakse torketeerimisseadme abil. Nimetatud tehnoloogia eelisteks on:võimalus kanda torkretbetoon mistahes ebatasasele pinnale, mis võib paikneda mistahes tasapinnal; torkreti hea adgeesia pinna suhtes, erineva paksusega torkreti kihtide pealekandmise võimalus; torkretbetooni kõrge vastupidavus, tihedus, külmakindlus ning veepidavus.Torkreti konstruktsioonile kandmiseks on vaja veenduda kvaliteetsetes ettevalmistustöödes ning torkreteerimiseks ettevalmistatud konstruktsioonipinna vastavas seisundis.

 

TORKRETEERIMISE KASUTAMINE:

 • Mahutite (sealhulgas ka joogivee veevarustuse) ning tornide ehitus. Hüdrotehniliste rajatiste, tunnelite ning kollektorite hüdroisolatsioon.
 • Hüdrotehniliste rajatiste elementide ehitus.
 • Raudtee- ning autotunnelite rekonstrueerimine.
 • Stollide, tunnelite, koobaste ning kaevanduste lõppviimistlus.
 • Ehtuslike vundamendikraavide kinnitamine.
 • Kaljuseinte ning –veerude kinnitamine torkretiga.

 • Tugisammastening vundamentide rajamine rajatiste alla. .
 • Viimistlus maapealse ehituse korral.
 • Torkret-betoonist valmistatud konstruktsioonide tugevdamine.
 • Teraskonstruktsioonide tugevdamine
 • Armeeritud vahelagede rekonstrueerimine.
 • Betoonehtitste ehitusdefektide kõrvaldamine

 • Tunnelikatete ning –viimistluse remont.
 • Sildade ning tugiseinte remont..
 • Hüdrotehnilisterajatisteremont.

sc2     sc3

TORKRETEERIMISE EELISED BETOONI- VÕI KROHVISEGU KÄSITSI PEALEKANDMISE EES:

 • Kiiretöödeteostamisetähtaeg.
 • Torkretbetooni tihedus on kõrgem, tühimike arv on väiksem, mis tagab konstruktsiooni vastupidavuse ning kauakestvuse.
 • Betoonimisevõimalusruumitihendamisega avatud armatuuri taga.
 • Kõrge adgeesiavanabetoonisuhtes. .
 • Vastupidavaningtiheda remondikihi paigaldamise võimalus laepindadele.

Torkreteerimistkasutatakse:

 • Raudbetoonkonstruktsioonide taastamiseks ning remondiks.
 • Raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioonitööde teostamiseks.