et   ru  

Sildade ning estakaadide remont 

sd1

Sild on tehisseade, mis on paigutatud üle jõgede, jäärakute, järvede või mõne muu füüsilise takistuse. Üle teede ning jäärakute paigutatud sildu nimetatakse viaduktideks.

Sild on inimkonna üks vanimaid insenerileiutisi.Oma konstruktsiooni poolest jagunevad silladjärgmiselt:

 • Talasillad — onkõige lihtsam sildade liik, mis on ette nähtud väiksemate avauste katmiseks.
 • Rippsillad — põhiline kandekonstruktsioon on teostatud painduvatest elementidest, sõiduteeosa aga ripub.
 • Vantsillad — rippsildade eriliik: põhilise kandekonstruktsiooni rolli mängib terastrossidest valmistatudvantturvik.
 • Kaarsillad – põhilisteks kandekonstruktsioonideks on kaared, millede kaudu antakse üle nii vertikaal- kui ka horisontaalpingutusi.
 • Ujuksillad – ajutised sillad ujuvatel taladel.

SILDADE JOOKSEV REMONT.

 • Veeäravoolutoruderemont; kõnniteede, käsipuudeningpiiretedefektidekõrvaldamine;
 • vee äravoolurennide ning hüdroisolatsiooni rikete kõrvaldamine;
 • treppidemahajooksudeningrennideväljavahetamineningremont;
 • liivapritsitööd;
 • raudbetoonkonstruktsioonide defektide kõrvaldamine, sealhulgas pinnase hüdrofobisatsioon; tühikute, killendite ning pragude kõrvaldamine; taladeelementidevärvimine;
 • talade jm. elementide torkreteerimine; põiktalade osade taastaminejne.

SILDADE REMONT MC BAUCHEMIE SÜSTEEMIDEG

sd2

Iga aastaga kasvavad transpordivood, telgkoormused, atmosfääri ning tehnogeense korrosiooni mõju sildade ning viaduktide raudbetoonkonstruktsioonidele. Kõik ülalnimetatud faktorid kiirendavad konstruktsioonide kulumist, mis omakorda püstitab väga suure teravusega alati aktuaalsena püsinud sildade ekspluatatsiooni ning remondi küsimuse.

Tisalt võib aga öelda, et mitteheakskiidetud remondimaterjalide ning –süsteemide kasutamine kannab endaga alati kaasas rajatiste mittekvaliteetse remondi riski. Seda aga ei või öelda MC Bauchemie innovatsioonisüsteemide kohta, mille karakteristikas mitte üksnes ei vasta ametlikele sillaremondi vahendite nõuetele, vaid ka ületavad neid nõudmisi tunduvalt. Veelgi enam - MC Bauchemie innovatsioonid rakendavad pidevalt uusi stndardeid sellises tegevussfääris nagu seda on ehituskeemia.

Ühekomponendilised polümeermodifitseeritud süsteemid Nafufll KM 130 ning Nafufll KM 250 on välja töötatud sildehitiste betooni remondi tarvis, nende osaliseks või täielikuks reprofilieerimiseks vahemikus 10 kuni 100 millimeetrini. Neist esimest koostist kasutatakse horisontaal-, teist aga püstpindade remondiks. Mõlemad süsteemid on vastupidavad karboniseerumisele, külmale ning jäätumisvastastele sooladele.

Kõige enam mõjutavad kliimalangused ning sulamissoolad sildehituste horisontaalosi. Nimetatud faktorite mõju aitavad tunduvalt leevendada hüdrofobisaator Emcephob WM või kaitsesüsteem MC-DUR 1200 VK/MC-DUR 2295, neist esimest kasutatakse jäätumisvastaste koostiste pealekandmiste tsoonides koguses 70-100 millimeetrit ühele ruutmeetrile.

sd3

Teist vahendit kasutatakse aga samades kohtades ning ta katab pindmisi pragusid laiusega 0,1-0,3 millimeetrit. Antud juhul kantakse kordamööda krunt MC-DUR 1200 VK, pahtelsegu kiht MC-DUR 1200 VK, elastne kint MC-DUR 2295 ning töökiht MC-DUR 2295. Tulemuseks saame pragusid katva polüretaankatte.

Erinõuded remondikoostistele tekivad nende raudbetoonsildade sõiduraja katte taastamisel, millist iseloomustab suur laus. Suure pindalaga plaatide remont nõuab paigaldatavate koostiste jämeduste täpset varieerimist, nende paigaldamise metoodikate paindlikkust ning paigalduse operatiivsust. Samuti tuleb arvestada sellist faktorit nagu pidevalt muutuvad dünaamilised koormused.

Antud juhul sobivad silla sõiduraja betooni reprofileerimise süsteemid Nafufll KM 130 ning Nafufll KM 180. Materjalide konsistents võimaldab neid katta paksusega 10-st kuni 100 millimeetrini. Mõlemaid süsteeme on võimalik katta nii käsitsi kui ka mehhaaniliselt. Protseduur sisaldab avatud armetuuri kaitset koostisega Zentrifx KMH, paigaldust Nafufll HB abil ning betooni asendamise süsteemi Nafufll KM 130 või 180.

Nii uue sillaehituse kui ka vanade sildehitiste taastamisel tuleb enne asfaltbetooni ladumist katte alus hermetiseerida. Selleks pakub МС kontrollitud veekaitseomadustega süsteemi, mis koosneb epoksüüdvaigust MC-DUR LF 480 ning poümeerbituumkihist, mida saab väga kergesti ning kiiresti peale kanda.

Käesolevat vaiku võib kasutada krundina, hüdroisolatsioonkatet või pahtlikihina. Ta ei sisalda lahusteid ning ta on soojuskindel. Nafufll abil reprofüleeritud betoonpinna ettevalmistamine seisneb tema Blastrac-töötluses eesmärgiga moodustada krobeline pind. Sõltuvalt pinna seisundist teostatakse krunt-, isolatsioon-, või pahtlikihi pealekandmist vaigu ning kvartsliiva erinevate proportsioonide abil. Kõik tööd lõppevad bituummemraani paigaldamisega.

Universaalset betooniremondisüsteemi Nafufll KM 250 kasutatakse ühtuviisi edukalt nii kandekonstruktsioonide reprofileerimiseks kui ka nende kompleksremondiks, kusjuures vajaduse korral ka tulekindluse taastamiseks. Käesoleva materjali tehnilised näitajad ületavad kaasaegse sillaehituse olemasolevaid standardeid.

Ühekomponendilist polümeermodifitseeritud materjali Nafufll KM 250 kasutatakse 10-50 millimeetriliste remondijämeduste tegemiseks suurte pindade remondi korral ning kuni 100 millimeetriliste jämeduste tegemiseks eraldi lokaalsetel tsoonidel. Remondib betooni kaitsekihti. On vastupidab karboniseerumisele ning jäätumisvastastele sooladele, külma- ja tulekindel.

Eksisteerib kaitsekihi korrigeerimise probleem lokaalse reprofüleerimise korral, mida on võimalik lahendada üksnes tolendamisega. Siin kukuvad ära koostised Nafufll GTS ning Nafufll GTS-HS. Süsteemi osaks olev punkertehnoloogia tagab tööde teostajatele lihtsa, kindla ning tulemusliku pealepaneku meetodi.

Ühekomponendiline polümeermodifitseeritud süsteem sobib 10-50-millimeetritliste jämeduste tegemiseks ning lokaalsusega kuni 80 millimeetrit. Võimalik on sulfaate sisaldavate betoonpindade remont. Süsteem demonstreerib püsivust karboniseerumisele, tsüklilisele külmumisele-sulamisele, jäätumisvastaste soolade mõjule. GTS-HS ühendus ei sisalda kolmekaltsiumilist aluminaati. Osakeste maksimaalne suurus moodustab 4 millimeetrit.

Sõltuvalt ühe või teise elemendi asukohast silla konstruktsioonis peab selle elemendi kaitsesüsteem pidama vastu terve rea koormusi, millised on tingitud kliimast, transpordivoogudest, mustusest ning graffitist. Kõigi nende probleemide lahendamisele aitab kaasa pinna igakülgse kaitse süsteem Emcephob NanoPerm P. Jalakäijatele mitte ettenähtud ning mittesõidetavate avatud betoonpindade kaitseks jäätumisvastaste soolade kasutamise kohtades kasutatakse krohvi Nafufll KM 103 järjestikuse pealepaneku süsteemi ning kahekordset Emcephob NanoPerm P kasutamist, kujuures esimest korda kulub ühele ruutmeetrile 200 grammi, teine kord aga 180 grammi koostist.

Käesolev profülaktline kaitse tagab veeauru diffusiooni ning hoiab ära karboniseerumise. Klimaatilistele ning ultraviolettfaktoritele vastupidav süsteem kaitseb betooni külmumise-sulamise tsüklite ning jäätumisvastaste soolade mõju, aga ka mustuse kleepumise eest. Graffiti kõrvaldamist teostatakse koostisega Emcephob Basic Cleaner, mille katmise järel kõrvaldatakse hoolikalt geel ja värvid ning seejärel puhastatakse pind niiske käsnaga.

Image
Image
Image
Image
Image
Image